Mô hình giáo dục Singapore

In

Viết bởi Dungnv Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 15:48

Hệ thống các cấp học của Singapore cũng có những tương đồng với Việt Nam nhưng cũng có những khác biệt riêng:
alt

Bí quyết thành công của Singapore trong giáo dục:

Có rất nhiều yếu tố mang lại thành công của hệ thống giáo dục Singapore. Đầu tiên đến từ bản thân cách thức tổ chức của hệ thống giáo dục bao gồm trình độ của con người quản lý giáo dục, hệ thống các sách giáo khoa. Sách giáo khoa của singapore cũng được thường xuyên cập nhật theo sự phát triển của môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, công nghệ,…đang thay đổi một cách nhanh chóng.

Môi trường giáo dục tại Singapore cũng đóng một vai trò quan trọng. Phần lớn các bậy cha mẹ tại Sin đều đặc biệt quan tâm tới giáo dục cho con cái, một phần cũng vì thu nhập trên đầu người của Singapore đang cao nhất thế giới (56.300 usd/người). Hầu hết các hãng lớn khi thâm nhập vào thị trường châu á đều mở văn phòng để quản lý tại Sin, 40% hàng hóa lưu chuyển trên thế giới là được trunh chuyển qua Sin. Sin thực sự là một nền kinh tế tri thức và vì vậy tri thức đóng một vai trò quan trọng trong thành công của của người dân.

Môi trường cạnh tranh trong hầu hết các trường ở Sin là một yếu tố quan trọng. Trẻ em được đánh giá nhiều lần trong năm bởi giáo viên thông qua bài tập về nhà, các bài tập lớn tự nghiên cứu, kiểm tra tại lớp và thi. Trẻ em có thể vào các lớp học khác nhau phụ thuộc vào khả năng học tập, điểm số của họ. Các trường của Sin cũng được xếp hạng thứ tự tùy thuộc vào số học sinh giỏi quốc gia của mỗi trường có được mỗi năm.

Giáo dục của Sin cũng có những triết lý hết sức rõ ràng, các mục tiêu cần đạt của mỗi cấp học; chúng tôi sẽ làm rõ ở các entry sau.