Các chi tiết cho Tài liệu HiClass V đầy đủ

PropertyValue
Tên:Tài liệu HiClass V đầy đủ
Mô tả:

Tài liệu hướng dẫn chi tiết về hệ thống phòng học đa phương tiện HiClass V

Tên file:Link to HDSD_HiClass_V_DayDu.doc
Kích thước: Unknown
Loại file:doc (Mime Type: link)
Tạo lúc: 11/06/2010 10:59
Số truy cập:3021 Số truy cập
Cập nhật lần cuối vào: 02/11/2014 14:27
Trang chủ: