Các chi tiết cho Phần mềm Ezcontrol 6.0

PropertyValue
Tên:Phần mềm Ezcontrol 6.0
Mô tả:

Phần mềm cài đặt cho máy tính giáo viên và học sinh để kích hoạt tính năng quản lí lớp học qua mạng của hệ thống phòng học đa phương tiện HiClass V.

Tên file:Link to EZControl_6.1_Setup_20120323_unlock_.zip
Kích thước: Unknown
Loại file:zip (Mime Type: link)
Tạo lúc: 11/06/2010 11:13
Số truy cập:2007 Số truy cập
Cập nhật lần cuối vào: 02/11/2014 14:30
Trang chủ: